Erica, Hardenberg & Assen
8 fiscale tips voor pick-up rijders

8 fiscale tips voor pick-up rijders

U bent op zoek naar een pick-up voor uw onderneming, of u heeft reeds een pickup in bezit. Dan is het wenselijk om duidelijkheid te hebben op het gebied van fiscale mogelijkheden. Zeker wanneer er regelmatig regelingen veranderen. Met dit document hopen we u te helpen met uitleg en 8 handige fiscale tips. Deze tips zijn van toepassing op de RAM 1500, maar ook op de andere pick-ups die u op USCarDealer.nl vind.

 

Fiscale tips voor uw Ram 1500

De fiscus hanteert vanaf het voorjaar van 2018 in heel Nederland een vaste lijst aan fiscale waarden voor het berekenen van de bijtelling op uw Ram 1500. Hierdoor is het extra belangrijk om na te gaan welke fiscale mogelijkheden u als ondernemer hebt bij aanschaf van een Dodge Ram 1500. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste regelingen.

 

Bijtelling voor pick-up

Als u een auto van de zaak ook privé gebruikt, wordt voor dat privégebruik een ‘bijtelling’ belast. Deze bruto bijtelling bedraagt 22% van de fiscale waarde (“catalogusprijs”). Op auto’s met een Datum Eerste Toelating vóór 2017 bedraagt de bijtelling 25%. De fiscale waarde wordt berekend inclusief btw en bpm, ook in geval van een bestelauto met een zogenaamd “grijs kenteken”. Het belastingtarief dat over deze bijtelling wordt berekend, is afhankelijk van de hoogte van uw winst of loon en uw verdere persoonlijke omstandigheden. Het tarief loopt in 2022 op van 37,07% naar 49,50%..

Tip 1: bedrijfsvorm

Bent u ondernemer met een eenmanszaak, VOF of maatschap, dan geldt op uw winst de zogenaamde MKB-vrijstelling van 14%. 

Omdat de bijtelling tot uw winst wordt gerekend kunt u die 14% vrijstelling ook toepassen op de bijtelling! De bijtelling kunt u voorkomen door gebruik te maken van de tegenbewijsregeling. 

U moet dan aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 km privé met de auto rijdt. Het tegenbewijs kunt u het beste leveren met een sluitende rittenregistratie waarin gedetailleerd alle ritten zijn opgenomen.

Tip 2: verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Rijdt u in een grijs-kentekenauto, dan kunt u met deze verklaring de bijtelling voorkomen zónder rittenregistratie. 

Het maximale privégebruik is dan geen 500 km maar 0 km per jaar. Als uw bijtelling gemaximeerd is op de werkelijke autokosten, hebt u per saldo in dat jaar geen aftrekbare autokosten voor uw auto van de zaak. 

Dat is een indicatie dat u bij de aanschaf van de auto misschien een voordeliger keus had kunnen maken. Als u inkomstenbelastingondernemer bent (eenmanszaak/VOF/maatschap) en een auto zowel privé als zakelijk gaat rijden, mag u bij aanschaf van de auto namelijk kiezen of u de auto op de balans zet of dat u de auto fiscaal tot uw privévermogen rekent.

Tip 3: bijtelling t.o.v. werkelijke autokosten

De bijtelling is voor inkomstenbelastingondernemers nooit hoger dan de werkelijke autokosten

Gebruikt u de auto minder dan 10% zakelijk (sommige rechters gaan uit van minder dan 500 kilometer), dan moet de auto verplicht als privévermogen worden behandeld. Bij een privégebruik minder dan 10% is de auto verplicht ondernemingsvermogen (ook hier mag u soms van 500 kilometer uitgaan). 

Meestal zal de mix aan zakelijk en privégebruik echter tussen deze twee uitersten zitten. U hebt dan zelf de vrije keuze tussen zakelijk en privévermogen. Wat het meest voordelig is, hangt ook af van de vraag hoeveel zakelijke kilometers en hoeveel privékilometers er jaarlijks worden gereden en wat de jaarlijkse autokosten zijn (brandstofkosten, onderhoud, verzekering, mrb, afschrijving). Op basis van deze gegevens kan van geval tot geval een berekening gemaakt worden. Daarvoor is op www.autoenfiscus.nl een rekentool beschikbaar. De praktijk wijst uit dat naar mate meer privékilometers worden gereden een auto van de zaak voordeliger wordt. 

Daartegenover staat dat het voordeliger wordt de auto privé te houden naar mate er meer zakelijke kilometers worden gereden. Zeker bij grijs kenteken (en nog eens extra bij een occasion) kan de keuze voor privévermogen interessant zijn, omdat de bijtelling anders over de nieuwprijs inclusief btw en bpm zou gaan, terwijl u als ondernemer in principe de btw terugkrijgt en van bpm vrijgesteld bent.

Tip 4: privé aanschaf tegenover bijtelling

Privé-aanschaf door ondernemers kan bijtelling voorkomen. 

Als uw bijtelling gemaximeerd is op de werkelijke autokosten, hebt u per saldo in dat jaar geen aftrekbare autokosten voor uw auto van de zaak. Dat is een indicatie dat u bij de aanschaf van de auto misschien een voordeliger keus had kunnen maken. Als u inkomstenbelastingondernemer bent (eenmanszaak/VOF/maatschap) en een auto zowel privé als zakelijk gaat rijden, mag u bij aanschaf van de auto namelijk kiezen of u de auto op de balans zet of dat u de auto fiscaal tot uw privévermogen rekent

Aanschaf als privévermogen voor de inkomstenbelasting

Als de auto voor de inkomstenbelasting tot het privévermogen wordt gerekend (de auto komt dan niet op de balans van de onderneming), is de bijtelling in principe niet van toepassing. De autokosten zijn aftrekbaar voor 19 eurocent per zakelijke kilometer. Dat geldt ook voor het woon-werkverkeer.

Tip 5: toch btw aftrek mogelijk bij aanschaf privé

Voor eenmanszaken/VOF's/maaschappen is bij aanschaf in privé vaak tóch btw-aftrek mogelijk!

BPM-vrijstelling en mrb-tarief bestelauto

Voor bestelauto’s van ondernemers gelden specifieke regelingen in de aanschafbelasting BPM en de wegenbelasting (MRB). Dan geldt bij een minimaal zakelijk gebruik van 10% van de jaarlijkse kilometers zowel een vrijstelling van BPM als een laag ondernemerstarief voor de MRB. Die beide regelingen gelden voor houders van de auto die als btw-ondernemer worden aangemerkt. De keuze voor ondernemings- of privévermogen voor de inkomstenbelasting maakt daarbij geen verschil als u ondernemer met een eenmanszaak, VOF of maatschap bent.

BPM-vrijstelling en mrb-tarief bestelauto

Ook bij aanschaf door directeur-aandeelhouders van B.V.’s kan de keuze voor privévermogen gemaakt worden. Wel moet dan in de berekening meegenomen worden dat privé de btw niet aftrekbaar is. Betreft het een auto met grijs kenteken, dan zal bij aanschaf in privé ook het lage wegenbelastingtarief en de BPM-vrijstelling niet gelden. Daardoor zal bij grijs kenteken zakelijke aanschaf vaak het meest voor de hand liggen. Bij zakelijke aanschaf kan op grijs kenteken wel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toegepast worden. Deze bedraagt maximaal 28% van de investering. Deze aftrekpost geldt niet alleen voor B.V.’s, maar ook voor eenmanszaken, VOF’s en maatschappen

Tip 6: investeringsaftrek

Denk bij zakelijke aanschaf van een grijs-kentekenauto aan de investeringsaftrek, deze kan oplopen tot 28% van de investering.

Gebruik door personeel

Gebruiken uw medewerkers de Dodge Ram 1500 niet alleen zakelijk, maar ook privé, dan geldt voor hen ook een bijtelling voor privégebruik. De belasting over de bijtelling wordt via de loonstrook ingehouden. 

Uw medewerkers kunnen de bijtelling voorkomen via een sluitende rittenregistratie (op jaarbasis maximaal 500 km privé) of via een Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto als het om een auto met grijs kenteken gaat (maximaal 0 km privégebruik per jaar).

Tip 7: geen rittenregistratie bij wisselende rijders

Voor auto’s met grijs kenteken die buiten werktijd op de zaak achterblijven, geldt geen bijtelling. Een rittenregistratie of verklaring is dan niet nodig.

Gebruiken meerdere medewerkers een auto met grijs kenteken “doorlopend afwisselend”, dus zonder vaste berijder, zonder vast wisselpatroon en zonder rittenregistratiesysteem, dan kan mogelijk de eindheffing van de loonbelasting toegepast worden om de bijtelling af te kopen voor 300 euro per bestelauto per jaar. 

Het verdient aanbeveling om toepassing hiervan van tevoren met de belastingdienst af te stemmen. Deze eindheffing geldt overigens niet voor de ondernemer zelf als de rechtsvorm van de onderneming een eenmanszaak, VOF of maatschap is.

Tip 8: doorlopend wisselend gebruik en loonbelasting

Bij doorlopend wisselend gebruik kan de eindheffing van de loonbelasting gunstig uitpakken!

Bij bovengenoemde keuzemogelijkheden voor ondernemers kan samenvattend gezegd worden dat de keuze voor de btw helemaal los staat van de keuze die voor die inkomstenbelasting gemaakt moet worden tussen ondernemingsvermogen (mét bijtelling, maar kosten zijn aftrekbaar) en privévermogen (geen bijtelling, maar de kosten moeten privé betaald worden en aftrek is dan mogelijk tot 19 eurocent per kilometer). 

Dit brengt voor eenmanszaken/ZZP-ers, VOF’s en maatschappen de mogelijkheid met zich mee om te kiezen voor aanschaf van een auto in privé (dus zonder bijtelling), maar wel met kwalificatie als ondernemingsvermogen voor de btw (en dus mét btw-aftrek). Voor ondernemers met een B.V. is aanschaf in privé vaak minder interessant omdat de btw-aftrek dan niet mogelijk is en er bij grijs kenteken BPM- en MRB-gevolgen zijn. Bij zakelijke aanschaf kan de investeringsaftrek dan een mooie extra aftrekpost zijn. 

Voor medewerkers zijn er diverse mogelijkheden voor het voorkomen van de bijtelling. Uw accountant of belastingadviseur zal u graag van dienst zijn bij het maken van een goede afweging!

Disclaimer

Deze informatie is met zorg samengesteld i.s.m. US Cardealers en is opgesteld met het doel om klanten te informeren en voorlichten. Iedere situatie is echter anders en wij adviseren al onze klanten om advies in te winnen van een boekhouder of andere professional. Luth-Tangenberg en US Cardealers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik van deze informatie in specifieke/individuele situaties.