Autobedrijf Luth-Tangenberg
Disclaimer

Disclaimer

Autobedrijf Luth-Tangenberg, verleent u hierbij toegang tot de website luthtangenberg.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
 

Autobedrijf Luth-Tangenberg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Autobedrijf Luth-Tangenberg spant zich in om de inhoud van luthtangenberg.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op luthtangenberg.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Autobedrijf Luth-Tangenberg.

In het bijzonder zijn alle prijzen op luthtangenberg.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op luthtangenberg.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Autobedrijf Luth-Tangenberg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Autobedrijf Luth-Tangenberg. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Autobedrijf Luth-Tangenberg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.